VINDKRAFT

Den förnyelsebara energin utvecklas. Här är vindkraften en viktig del. För att säkerställa att kraven på ljudmiljön utomhus efterlevs handhar vi tjänster för vindkraftsindustrin och dess intressenter. Vi arbetar åt verkägare, vindkraftsprojektörer, tillsynsmyndigheter, närboende och verktillverkare. Bl.a. tillhandahålls ljudberäkningar, emissionsmätningar, immissionsmätningar samt mätningar och beräkningar av buller vid byggnation av verken. Vi kan också vara med som sakkunniga vid samrådsmöten och har stor erfarenhet av att utbilda inom ämnet.

 

Akustikverkstan är ackrediterat av SWEDAC sedan mars 2015 för emissionsmätningar av vindkraftverk.

 

Har du frågor om ljud från vindkraftverk, slå en pling!

Urval kunder

Vestas

KONTAKTA OSS

 

Telefon: 0510-911 44

E-post: info@akustikverkstan.se

KONSULT

MONTAGE

LAB

Akustikverkstan i Skaraborg Holding AB

Kinnegatan 23

531 33 Lidköping

 

Telefon: 0510-911 44

E-post: info@akustikverkstan.se

 

Org.nr. 556936-6023

Innehar F-skattebevis och EU-reg.nr SE556936602301

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

© AKUSTIKVERKSTAN 2015