PRODUKTUTVECKLING

I dagens samhälle där ljud och buller bara ökar i vår omvärld och där tystnaden blir ett alltmer sällsynt tillstånd ses de akustiska egenskaperna hos en produkt som en viktig konkurrensfördel. Vi kan vara med i alla delar av produktutvecklingsprocessen men ju tidigare desto bättre. Exempel på vad vi kan bidra med är val av material, design, konstruktion m.m. Vi kan också utföra tester i vårt laboratorium (separat kategori) och utefter det ge förslag på förbättringar.

 

Vi kan vara med och ta fram helt nya innovativa produkter men också förbättra befintliga. I egenskap av sakkunniga inom akustik kan ni pröva era idéer hos oss. Självfallet kan vi arbeta under sekretess om så krävs. Vi kan också utifrån ett akustiskt perspektiv ge förslag på mer kostnadseffektiva lösningar av en produkt. I många fall har vi kunnat både ge ett mer kostnadseffektivt förslag och också förbättrat de akustiska egenskaperna.

 

Hör av dig med din idé så kan vi spåna vidare!

Urval kunder

KONTAKTA OSS

 

Telefon: 0510-911 44

E-post: info@akustikverkstan.se

Akustikverkstan i Skaraborg Holding AB

Kinnegatan 23

531 33 Lidköping

 

Telefon: 0510-911 44

E-post: info@akustikverkstan.se

 

Org.nr. 556936-6023

Innehar F-skattebevis och EU-reg.nr SE556936602301

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

© AKUSTIKVERKSTAN 2015