LJUDEFFEKTER

Ljudeffekt är den totala energin som en ljudkälla sänder ut ljud. Ljudeffekt kan mätas på lite olika sätt och med olika noggrannhet. Störst noggrannhet erhålls i speciella mätrum, vilka kan vara efterklangsljudrum, halvt eller helt ekofria rum. Man har då kontroll på rummets inverkan på ljudfältet som källan sänder ut. Ljudeffekten är sedan densamma oavsett var man placerar sin källa varvid det är ett bra mått när man tex ska studera ljudnivåer i den lokal/utrymme källan står i eller räkna sig till en intilliggande lokal. Ljudeffektsnivån ges med enheten dB re 1 pW.

 

Laboratoriemätning av en ljudkällas ljudeffektnivå går förenklat till så att man har ett efterklangsljudrum där man mäter upp efterklangstiden med källan placerad i rummet, avstängd. Därefter mäter man sin ljudkälla i drift för ett eller flera driftsfall och med hjälp av efterklangstiden kan man sedan beräkna källans ljudeffekt.

 

Det finns många mätstandarder gällande ljudeffekt och vilken man använder beror ofta på produkten. Akustikverkstan har tillgång till ett efterklangsljudrum där ljudeffekten kan erhållas med bra noggrannhet. En av de standarder vi nyligen använt oss av är SS-EN ISO 3741:2010.

Urval kunder

Absolent

KONTAKTA OSS

 

Telefon: 0510-911 44

E-post: info@akustikverkstan.se

KONSULT

MONTAGE

LAB

Akustikverkstan i Skaraborg Holding AB

Kinnegatan 23

531 33 Lidköping

 

Telefon: 0510-911 44

E-post: info@akustikverkstan.se

 

Org.nr. 556936-6023

Innehar F-skattebevis och EU-reg.nr SE556936602301

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

© AKUSTIKVERKSTAN 2015