INFRASTRUKTUR

Infrastrukturen i världen byggs ut. Alla vill ha tillgång till fortskaffningsmedel och vi vill ha möjlighet att snabbt ta oss till andra platser. Dessutom sker en urbanisering som gör att fler folk vill bo i städerna vilket ger ökat tryck på infrastrukturen där men också att bostäder byggs närmare och närmare väg-, tågnät och flygplatser. För att vi ska få en bra ljudmiljö att leva i krävs det att vi har koll på bullret. Detta ställer också stora krav på byggnadsakustiken (se separat kategori).

 

Inom kategorin infrastruktur återfinns uppdrag såsom trafikbullerkartläggningar, trafikbullerutredningar, trafikbullerberäkningar och trafikbullermätningar. Här hittar vi projekt åt ex. kommuner som avser att ta fram detaljplan för bostäder och behöver ta fram en trafikbullerberäkning för att se vilka förutsättningar som finns och eventuella åtgärder som behöver utföras. Trafikbullerkartläggningar av hela städer och stadsdelar hör också till vanliga uppdrag. Privatpersoner som ska bygga på sin fastighet kan också behöva presentera en trafikbullerberäkning.

 

När Trafikverket beslutar om att vägar eller järnvägar skall byggas om, ändra vägsträckning eller byggas nya behövs en ordentlig trafikbullerutredning för att utröna bullerpåverkan på omgivningarna. Även vibrationer kan vara viktigt att kartlägga då väg- och tågtrafik medför svängningar som transporteras i marken. En vanlig åtgärd vid höga trafikbullernivåer är att uppföra bulleravskärmning av något slag såsom bullerplank eller bullervallar.

Till infrastruktur hör också olika utredningar kring flygplansbuller.

 

Behöver du hjälp med trafikbuller i någon form, hör av dig till oss! Vi har stor erfarenhet av trafikbuller och hjälper gärna till med vår kunskap!

Urval kunder

KONTAKTA OSS

 

Telefon: 0510-911 44

E-post: info@akustikverkstan.se

KONSULT

MONTAGE

LAB

Akustikverkstan i Skaraborg Holding AB

Kinnegatan 23

531 33 Lidköping

 

Telefon: 0510-911 44

E-post: info@akustikverkstan.se

 

Org.nr. 556936-6023

Innehar F-skattebevis och EU-reg.nr SE556936602301

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

© AKUSTIKVERKSTAN 2015