INDUSTRI/VERKSAMHET

Bedriver du en verksamhet av något slag som innebär bullerpåverkan på din omgivning utomhus? Då är du i de flesta fall skyldig att undersöka och presentera för tillsynsmyndigheten att du inte överskrider tillåtna nivåer. Detta kallas externbuller och man kan utföra både externbullerberäkning och externbullermätning.

 

Buller inomhus i tex. industrier regleras av krav på arbetsmiljön för personalen. Detta kan kontrolleras genom ljudnivåmätningar i lokalerna samt att personalen får ha en bullerdosimeter på sig för att mäta vilka ljudnivåer de utsätts för. Akustikverkstan kan genomföra hela bullerutredningar av arbetsmiljön eller utvalda delar. Skräddarsys från fall till fall.

 

Andra projekt som innefattas av kategorin är exempelvis ljud från nattklubbar och restauranger till intilliggande bostäder, externbuller från festivaler och konserter, vibrationer, luft- och stegljud från gym, externbullerutredningar av skrotgårdar, avfallsanläggningar och miljöstationer m.m.

 

Vi hjälper dig ta reda på vilken bullernivå verksamheten medför! Hör av dig!

Urval kunder

KONTAKTA OSS

 

Telefon: 0510-911 44

E-post: info@akustikverkstan.se

KONSULT

MONTAGE

LAB

Akustikverkstan i Skaraborg Holding AB

Kinnegatan 23

531 33 Lidköping

 

Telefon: 0510-911 44

E-post: info@akustikverkstan.se

 

Org.nr. 556936-6023

Innehar F-skattebevis och EU-reg.nr SE556936602301

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

© AKUSTIKVERKSTAN 2015