BERGTÄKT/VIBRATIONER

Vibrationer och akustik är två närbesläktade områden. Akustik är vibrationer i luften och vibrationer kan således ge upphov till ljud. Vid sprängningar av exempelvis berg uppkommer både vibrationer i marken och i luften. Vi kan utföra mätningar av luftstötsvågen och även mätningar av vibrationer i mark och på byggnader i anslutning till sprängningar. Detta sker vanligtvis vid bergtäkter och bortsprängning av berg vid byggnationer. Även vid annan byggnation där tunga maskiner och likande används kan vibrationer i mark uppkomma och det kan vara viktigt att ha kontroll på vilken vibrationsnivå som uppstår vid ex. intilliggande byggnader. Detta är vanligt vid byggnationer inne i tätbebyggt område i städer.

 

Innan man anlägger en täkt utför man en externbullerutredning där man beräknar fram vilka nivåer den skulle medföra till sin omgivning. Detta vid själva sprängningarna men också från maskiner såsom borrar, krossar, lastbilar och annat. När sedan täkten är igång kan man mäta detta för att verifiera.

 

Kontakta oss om du är nyfiken på utredningar kring bergtäkter eller annan verksamhet som ger upphov till vibrationer!

Urval kunder

KONTAKTA OSS

 

Telefon: 0510-911 44

E-post: info@akustikverkstan.se

KONSULT

MONTAGE

LAB

Akustikverkstan i Skaraborg Holding AB

Kinnegatan 23

531 33 Lidköping

 

Telefon: 0510-911 44

E-post: info@akustikverkstan.se

 

Org.nr. 556936-6023

Innehar F-skattebevis och EU-reg.nr SE556936602301

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

© AKUSTIKVERKSTAN 2015